kolumpeh-kerman-goldeneagleco.ir-کلمپه

کلمپه

کلمپه نوعی شیرینی سنتی مخصوص استان کرمان است و شبیه کلوچه که مواد اصلی آن ارد و خرما و گردو و روغن است . این نوع شیرینی ابتدا در کرمان توسط زنان کرمان با ترکیب روغن حیوانی ، بهترین خرمای صادراتی شهر بم ، ارد گندم تازه تهیه شده از مزارع و مغز گردو و نوعی چاشنی و ادویه مهم کلمپه با نام پودر هل و پودر پسته برای تزیین کلمپه بر روی تابه هایی که زیر انها آتش هیزم بوده طبخ می شده است.امروزه کلمپه و این نوع شیرینی در انواع لقمه ای نیز در اشپزخانه ها نیز طبخ می شود.


عضویت در خبرنامه