flag-english-icon flag-english-icon

شماره 1
نام مهدی
نظر کرمان شهری کویری با اثار باستانی و کویری زیبای فراوان، شهری تاریخی،دارای مردم مهمان نواز و عالی و مهربان،استانی چهار فصل،برگزاری هر روز شکرگزاری خداوند در پارکهای این سرزمین و ... حال و هوایی دیگر و متفاوت، ارامشی زیاد به ادمی می بخشد.


شماره 2
نام فاطمه
نظر کرمان با مردمی مهربان،ارگ بم با تمدن بالا و صادر کننده خرما،کهنوج با مردمی ساده و خوش صحبت،بافت با مردمی به دور از دروغ و ریا،جیرفت با مردمان دوست داشتنی و .... همه جای استان کرمان زیباست و با صحبت کردن با مردمی دوست داشتنی زیباتر می شود. درود بر مردم عزیز کرمان


شماره 3
نام طاهری
نظر کرمان شهری با اثار گردشگری طبیعی فراوان و زیبا، با کویری عالی ،با مردمی دوست داشتنی است که زندگی را لذت بخش می کند.


شماره 4
نام خانم دانا
نظر با توجه به اینکه چندین سال با شرکت مسافربری عقاب طلایی همراه و همسفر بوده ام ، این شرکت را تایید می کنم.


شماره 5
نام شرکت گردشگری
نظر سلام با تشکر از شرکت عقاب طلایی که با همکاری عالی و دلسوزانه خود به محبت کردند.

عضویت در خبرنامه